Outsourcing a školení

Outsourcing a školení2018-09-10T13:11:00+02:00

Služby outsourcingu

Řada zákazníků provozuje své informační systémy na různých stupních pokročilosti a přitom nemá a ani nechce mít své vlastní zaměstnance IT, nebo chce řešit pouze určitou část této problematiky.

Těmto zákazníkům nabízíme, aby přenechali starost o správu provozu své počítačové sítě či datových sítí a spojů na nás, buď v plném, nebo i jenom částečném rozsahu.

Toto řešení pak vytváří prostor pro dokonalé poznání technického, ale i lidského prostředí zákazníka a následně pro rychlé a efektivní řešení správy a problémů provozu. Vztah se zákazníkem je potom řešen dlouhodobou smlouvou s definovanými úkoly a rozsahem správy a přesně definovanými podmínkami servisní reakce na nepředvídatelné události.

Budeme rádi, když nás oslovíte

Kontaktovat

Příklad obsahu poskytovaných školení

 • Síťové technologie na bázi produktů Cisco

  • teorie: model OSI; přepínače a směrovače; MPLS; bezpečnost datových sítí; firewally; VoIP protokoly; práce s obsahem (content);
  • konfigurace Cisco produktů: přepínače a směrovače (L2, L3); MPLS; bezpečnost (PIX, ASA, FWSM, VPN koncentrátory); VoIP (brány, CUCM, CUCM Express); práce s obsahem (CSS, CSM, ACE);
  • řešení problému/trou­bleshooting na všech výše uvedených prvcích
 • Administrace Unix-like systémů (Linux, BSD, Solaris)

  • pošta, antiviry, antispamy
  • www servery
  • proxy
 • Správa a užívání dohledového systému ZABBIX
 • Správa a konfigurace radiových sítí na bázi TETRA